Zapisz się do newslettera

Polityka prywatności musicface.pl


musicface.pl - jest portalem bezpłatnym.

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Gości.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Gości podawanych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z Regulaminem jest Rolling Steels Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pawęzowie 104A, 33-103 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000411479.
 3. Administrator nie udostępnia w żaden sposób żadnych danych pozyskanych od Użytkowników i Gości osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Regulaminach korzystania z Portalu. 

§2. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu świadczenia Usług przez Administratora Użytkownikom i Gościom zgodnie z Regulaminami, w tym w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w ramach Portalu, oraz w celu weryfikacji prawdziwości Danych podanych przez Użytkowników w ramach Rejestracji.
 2. Poza powyższym za zgodą Użytkownika lub Gościa Dane wykorzystywane będą również do przesyłania Użytkownikom, w tym na adres email podany przez Użytkownika, przez Administratora lub inne podmioty informacji o Administratorze oraz świadczonych przez niego lub inne podmioty usługach oraz ich produktach (w tym informacji handlowych), jak również innych celów, na które Użytkownik wyrazi zgodę.
 3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika podczas rejestracji lub rozpoczęcia korzystania z Portalu, jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
 4. Zbiór danych Użytkowników i Gości został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 5. Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie z Portalu.
 6. Użytkownik i Gość ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia Użytkownikom również możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku zakończenia Umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres administratora lub na adres e-mail: musicface.pl@gmail.com Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych, w tym m. in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem stosownego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
 9. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w ustawie.

§ 3. ADRESY IP
 1. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

§ 4. COOKIES
 1. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i Gości, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników i Gości z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Portalu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu w szczególności tych części które wymagają autoryzacji. Zawartość plików cookies generowanych przez portal nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
   
§ 5. ZMIANY POLITYKI.
 1. Administrator Danych Osobowych przetwarzanych na Portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Portal obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. 

Drukuj! drukuj stronę zgłoś problem
Zamknij
Rodzaj problemu


Opisz problem


Twój e-mail